Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào quê của Quang Trung
Con gái múa kiếm, con trai đi quyền?