Câu đố về thức ăn:

Bún gì không gạo, không mì
Sinh em bằng sữa, đương thì lúa non?