Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Cuồn cuộn phù sa đỏ hồng
Nghìn xưa nơi ấy có rồng bay lên?

Đố là sông gì?