Câu đố tổng hợp:

Con gì không mặt không mồm
Đến khi nổi giận thì chồm lên cao ?
Là con gì?