Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nổi danh núi Ân, sông Trà
Cũng là đất Quảng, tên gì hỡi em