Câu đố về động vật:

Có cánh, lông trắng, chân dài
Trong lời ru mẹ nhắc hoài tới tôi
Là con gì?