Câu đố chữ gì:

Nó ra sao chẳng ai hay
Chỉ nghe tiếng nó chuyển lay một vùng
Khi sờ chẳng thấy, bỗng dưng.
Nó về giúp bạn vui cùng nước non?