Câu đố về động vật:

Cây gạo đến mùa hoa
Chúng lại về ríu rít
Vệ sinh giúp trâu bò
Rận, ve tìm nhặt hết.
(Là con gì?)