Sợi rơm nhuộm nắng

Chín vàng lúa reo

Gió về ca hát

Đồng quê dạt dào!

 

Phù sa thì đỏ

Nhuộm đồng lúa xanh

Để cho " hạt ngọc"

Dẻo thơm ngọt lành!

 

Còn bàn chân mẹ

Lội ruộng đồng xa

Bùn non khóe móng

Mùi hương quê nhà!

 

Còn bàn tay chị

Bắt ốc, mò cua

Xòe tay ra đếm

Nhuộm mùi phèn chua!