Hay nói ầm ĩ

Là con vịt bầu

Hay hỏi đâu đâu

Là con chó vện.

Hay chăng dây điện

Là con nhện con.

Ăn no quay tròn

Là cối xay lúa.

Mồm thở ra gió

Là cái quạt hòm.

Không thèm cỏ non

Là con trâu sắt.

Rồng phun nước bạc

Là chiếc máy bơm.

Dùng miệng nấu cơm

Là cua là cáy

Chẳng vui cũng nhảy

Là chú cào cào

Đêm ngồi đếm sao

Là ông cóc tía

Ríu ran cành khế

Là cậu chích chòe

Hay múa xập xèo

Là con chim trĩ...