Vườn em có một luống khoai
 
Có hàng chuối mật với hai luống cà
 
Em trồng thêm một cây na
 
Lá xanh vẫy gọi như là gọi chim...
 
Những đêm lấp ló trăng lên
 
Vườn em dậy tiếng dịu hiền gần xa
 
Em nhìn vẫn thấy cây na
 
Lá xanh vẫy gọi như là gọi trăng...