Câu đố chữ gì:

Những ai say học say hành
Thì tôi là bạn thắm tình thủy chung
Khuyết đuối tôi hoá khu rừng
Nổi danh chống Mỹ lẫy lừng chiến công?