Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Anh to, anh lớn nhất nhà
Châu nào dân, đất, đứng đầu, ai ơi?