Câu đố về thức ăn:

Bánh gì ăn cỏ ăn rơm
Đi đứng bình thường sao bảo không đi?