Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Nhớ ơn Hưng Đạo Đại Vương
Lập đền gì ở núi Rồng, Chí Linh?