Câu đố về đồ vật:

Nhỏ như cái kẹo, dẻo như bánh dày
Ở đâu mực dây, có em là sạch?