Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Có tôi góp dựng cửa nhà
Mở đầu câu chuyện đậm đà lòng nhau.
Má hồng, môi thắm đượm màu
"Bạc như thế" vẫn trước sau chẳng buồn.
(Là gì?)