Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa sinh ra quả hẳn hoi
Quả thành củ, xuống ngủ vùi đất sâu.
Hạt bùi, béo ngậy, thơm lâu
Ai ăn cũng phải gật đầu ngợi khen.
(Là củ gì?)