Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Đi xe cứ đứng chẳng ngồi
Miệng thì la hét vàng trời: vô, ra?