Câu đố về động vật:

Nhỏ nhỏ, mắt tròn
Có cánh giống chim
Mà không bay lượn
Quanh quẩn khắp nhà
Tìm hạt rơi vãi
Là con gì?