Câu đố về thực vật:

Lược xanh chải tóc mây xanh
Đàn con ỏng bụng ngọt lành nước tiên
Là cây gì?