Câu đố về vật dụng:

Cô kia hình dáng lạ kỳ
Khuôn mặt nằm ngửa, lưng thì ở trên
Là cái gì?