Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Địa đầu ải Bắc quê ta
Xuân về bạn trắng nở hoa, thác gì?