Câu đố tổng hợp:

Buồn gì buồn quá xá đi
Cơm ăn hết được, bỏ luôn cho rồi
Là gì?