Câu đố về cây:

Thân em nửa cỏ, nửa chim
Cây thì làm thuốc, chín thì chán chê?