Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Người ta sắc đỏ, sắc vàng
Em một màu hồng, chở nặng phù sa?

Đố là sông gì?