Câu đố về thức ăn:

Bánh gì cũng họ nhà “xèo”.
Nhưng quê em mãi tận miền cố đô?