Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Người ta sắc đỏ, sắc vàng
Em đây dịu mát, xanh trời xanh mây?

Đố là sông gì?