Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Người ta đồn em dữ nhất vùng
Anh thương nên nhớ lụa vàng áo em?