Câu đố về vật dụng:

Người ta ăn thịt, ăn xôi
Lạ đời riêng một mình tôi ăn dầu
Là cái gì?