Câu đố về vật dụng:

Một cột mà chống tứ bề
Khi đi thì mở, về thì cấm cung
Là cái gì?