Câu đố về đồ vật:

Cái mặt mà đặt trên tay
Đi chẳng ngơi nghỉ, suốt ngày suốt đêm?