Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Người sao tính nết lạ lùng
Lúc da em đỏ, khi lòng đầy vơi
Quan liêu bậc nhất trên đời
Chỉ ngồi bàn giấy, không rời đi đâu.
(Là cái gì?)