Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Biển nào băng giá mênh mông.
Bao năm trú ngụ không hề dời chân