Câu đố về các loài động vật:

Con gì nhỏ ở trong lu
Lớn lên mọc cánh vù vù bay đi?