Câu đố về vật dụng:

Người ở đâu đến chốn này
Nằm ngang thác nước đêm ngày ướt thân
Thế rồi dòng nước xoay vần
Thành điện thắp sáng cho dân được nhờ
Là cái gì?