Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mặt đất rung chuyển
Nhà cao ngả nghiêng
Dưới đáy đại dương
Sóng xô dữ dội?

Đố là gì?