Câu đố về đồ vật:

Người một nơi, tiếng một nơi
Hỗ tôi lên tiếng, mọi người lắng nghe?