Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Người bệnh thì có lương y
Xe cộ bị bệnh ới ơi gọi anh?