Câu đố về động vật:

Con gì không đứng, không nằm
Dù thức hay ngủ quanh năm chỉ ngồi.
Nghiến răng kèn kẹt kêu trời
Những khi nắng hạn mọi người mong mưa?
(Là con gì?)