Câu đố về thực vật, hoa quả:

Nghe tên tưởng để bán mua
Có hoa bốn mùa rực rỡ đẹp tươi
Một cành chỉ một hoa thôi
Thường được nhiều người quý trọng nâng niu.
(Là hoa gì?)