Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Đủ màu: trắng, xám, đỏ, vàng

Nước vào sẽ dẻo, dễ dàng nặn chơi 

Trở nên rắn chắc khi khô 

Nhà ai cũng có vài đồ đã nung?