Câu đố về các loài động vật:

Nếu mày học nói cho tài
Mai vua mở hội là mày đi thi
Nếu mày đỗ đạt vinh quy
Lâu đài, xe ngựa, thiếu gì dừng lo?