Câu đố về thức ăn:

Tên em như một loài hoa
Mọc ở trên rừng, hứng gió hứng sương?