Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Đầu tròn trùng trục
Đuôi dài lê thê
Khắp chợ cùng quê
Đâu đâu cũng có.
(Là cái gì?)