Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Nép mình dưới bóng thông xanh
Chùa cao, suối ngọc, rừng sâu hồ gì?