Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Này đây Quỷ Môn Quan
Kia Chi Lăng ải, đố anh nơi nào?