Câu đố về các loài động vật:

Nhà sư mỗi tối đọc kinh
Thêm huyền vào đấy là con cá gì?