Câu đố về các loài động vật:

Nắng thì nấp ở bụi sâu
Đến khi mưa xuống hoặc nồm mà la?