Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Bình Định xứ sở xa xôi
Vịnh nào người lại rủ nhau trở về?